top of page

Den 12. Rehabiliteringskonferansen på beddingen:

Vi tar pulsen på pressedehelse- og omsorgstjenester


Årets program fenger. Vi har allerede passert fjorårets deltakerantall, sier Tom Tvedt, styreleder i stiftelsen Folkets Gave. Den 25. og 26. august går den 12.

Rehabiliteringskonferansen i Haugesund av stabelen.


Fortsatt gjenstår å få på plass noen detaljer i programmet, men ellers er rammen lagt for en

ny samling av helse- og omsorgspolitikere og -fagfolk fra alle nivå samt pasient-, pårørende-

og brukermiljøet fra hele Vestlandet på Quality Maritim Hotel i slutten av august.

–Programkomitéen har gjort en god jobb og har fanget opp en rekke temaer som står høyt

på dagsordenen både her på Vestlandet og i landet ellers, skryter Tom Tvedt. Han fortsetter:

–Etter to tøffe pandemi-år for sykehusene og kommunehelsetjenestene samt nye

utfordringer i kommunene med fastlege-mangel og flyktningestrøm, er det naturlig at

mange føler behov for å møtes til faglig oppdatering og diskusjoner.

Han peker også på det omfattende reformarbeid som pågår i helse- og omsorgstjenestene

som krever nytenking og omstilling.


Vil ha med flere lokale stemmer

Årets konferanse inneholder også en solid bolk om de nye grepene som nå tas gjennom

organisering av helsefellesskapene. Her ligger Helse Fonna fremst i løypa og har fått en egen

seksjon i programmet for å orientere om pågående arbeid.

–Dette reformarbeidet er særdeles viktig for alle som er opptatt av å forbedre kvaliteten i

lokale helse- og omsorgstjenester. Vi er fornøyd med påmeldingen så langt, men kan av den

grunn godt tenke oss en enda fyldigere og bredere kommunal deltakelse på årets

konferanse, sier styreleder Tvedt. I den aktuelle situasjonen mener han at det er særdeles

viktig at lokale stemmer blir hørt og kommunal virkelighet blir synliggjort i møtet med

nasjonale politikere og regionale helsebyråkrater. Stord kommune har forstått dette. Hele 11

er påmeldt herfra.

–Vi har plass til flere fra de 16 kommunene i helseregionen, så meldt dere på! Og for de som

leser dette og som er forhindret fra å ta turen til Haugesund disse to dagene, kan det være

et godt alternativ å følge konferansen digitalt, gjerne også sammen med sine jobbkolleger

eller med sine foreningskolleger. Vi samarbeider med TV Haugaland om sendingene og har

tilbud også for grupper, legger han til.


Seks sesjoner:

Årets konferanse er delt inn i seks sesjoner.

  •  Fra pandemi til flyktningestrøm - Har vi nådd kapasitetsgrensene?

  •  Covid19-etterslepet i Helse-Norge

  •  Slutt på private aktører i helse- og omsorgstjenestene?

  •  Hva er et helsefelleskap – og hva er tanken bak?

  •  Lykkes vi med god samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten?

  •  Brukermedvirkning i ei ny tid

Her er mange viktige tema som for tiden engasjerer mange. Vi har registrert stor

forhånds interesse for årets konferanse og vi håper nå at etternølerne melder seg på, også de som vil følge oss digitalt, sier Tom Tvedt. Han regner med at komplett talerliste vil bli

offentliggjort i begynnelsen av august. Pr 7. juli er deltakerantallet i ferd med å passere 200.


Vi viser til egen sak om foreløpig program og til påmeldingslink.


Billedtekst:

GOD PÅGANG, MEN VIL HA ENDA FLERE: Styreleder i Folkets Gave, Tom Tvedt, forteller om bra påmelding til årets Rehabiliteringskonferanse, men savner en sterkere kommunal deltakelse. Han minner også om muligheten til å følge konferansen digitalt.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page