top of page

Forsknings og innovasjonsfondet 

FOLKETS HELSE AS

Woman in Wheelchair Drinking Coffee

Folkets Helse AS er et forsknings og innovasjonsfond som ønsker å bidra med midler i innovasjons- og forskningsprosjekter som setter brukeren i fokus. Fondet vil hovedsakelig støtte prosjekter i tidlig planleggingsfase. Prosjektene kan initieres av brukerorganisasjonene,

forskningsmiljøene, bedrifter eller private. 
 

Det er naturlig for oss i første rekke å prioritere prosjekter som har sitt

utspring i Helse Fonna regionen.  

Forskning

med

brukeren i fokus

Hvorfor forsknings- og innovasjonsfondet Folkets Helse? 


 

  • Vi ønsker å øke andelen av forsknings og innovasjonsprosjekt som har direkte relevans og nytteverdi for alle pasienter, brukere og pårørende i Helse Fonna regionen.
     

  • Vi vil stimulere til at brukerene og brukerorganisasjonene har et aktiv forhold og er involvert i forskning og innovasjon.
     

  • Vi vil bidra til at det settes i gang flere forsknings og innovasjonsprosjekt i Helse Fonna-regionen.
     

  • Vi har nettopp startet, men har allerde fått inn kr. 40.000,-

Fondets bidrag skal gå til å finansiere forprosjekter, delta i forskningsprosjekter og bidra med såkornkapital til innovasjonsprosjekter i Helse Fonna- regionens 16 kommuner.

Ønsker du å bidra?

Du kan bidra ved å vippse til 694119, foreta en direkte innbetaling til 3240.14.21946 eller be om faktura. Om du betaler direkte,  Ikke glem å angi navnet ditt og om du ønsker å stå på giverlisten. Det aller beste er å fylle ut skjemaet under.

Registrering - fyll ut skjemaet

Fondets formål:

Folkets Helse AS  har som formål å bygge opp og drifte et fond som skal understøtte kunnskaps- og ferdighetsutviklingen i helse- og omsorgstjenestene ut fra et brukerperspektiv. Fondets midler kan også anvendes til informasjonstiltak for å ivareta brukernes interesser i utviklingen av Pasientens helsetjeneste.

Selskapet har ikke erverv som formål og utbytte kan ikke utbetales.

Selskapet skal finansiere prosjekter som kan sette pasientene, pårørende og brukerne i helsetjenesten i stand til å ivareta sine interesser i det videre reformarbeidet i helse- og sosialsektoren med særlig vekt på å medvirke i helsefellesskapene med såkornpenger. Gjennom selskapets prosjekter skal brukerne bidra til å identifisere kunnskapsbehov og systematisere egne erfaringer.

Folkets Helse skal også kunne understøtte prosjekter på systemnivå i folkehelsearbeidet

som fokuserer på sosiale ulikheter i helse.

Fondet skal også bidra til å finansiere innovative prosjekter ut fra samme brukerperspektiv både sammen med tjenestene og private bedrifter.

Det er stiftelsen Folkets gave som har tatt initiativ til fondet

tom.jpg

Styre og ledelse

Styret i Folkets Gave er generalforamling for selskapet.
Tom Tvedt er styrets leder og vi er i prosess med å rekruttere flere styremedlemmer. Styret skal bestå av en til fem personer fra nærings- og samfunnsliv i Helse Vest-regionen. 

Giverliste BEDRIFT/ORGANISASJON:
bottom of page