top of page
f.jpg
Styrende organer
Styret:

Stiftelsen har et styre på sju medlemmer.

 

Styreleder er Tom Tvedt og nestleder Heidi Kolstø.


Styremedlemmer er: 

Harald Lothe

Johan Sørensen

Johannes Johannessen

Alf Anvedsen

Inger Karin Larsen.

 

Varamedlemmer er:

Øyvind Bårdsen

Åge Gjøsæter

Doris Gundersen

 

Rådet:

Stiftelsen har et råd som skal utvides i løpet av høsten/vinteren.

Inntil det skjer, har rådet tre medlemmer:

Johannes Johannessen

Per A. Enge

Claus Ingebrigtsen

Administrasjon:

Daglig leder Terje Emil Johannessen, mobil 901 89 020

 

Fondet:

Forskningsfondet Folkets Helse er under etablering. Ajour informasjon blir lagt ut når formalitetene er på plass.

Ativo:

Ativo er stiftelsens verktøy for utvikling av prosjekter innenfor Sosialt entreprenørskap.

Kontaktperson: Johannes Johannessen, mob. 450 14 697.

 

Kurs- og konferanseseksjonen:

Stiftelsen arrangerer den årlige Rehabiliteringskonferansen i Haugesund. Neste konferanse går av stabelen i august 2021.

Stiftelsen arrangerer en rekke kurs for å dyktiggjøre styremedlemmer i brukerorganisasjonene både i foreningsdrift og rettighetsspørsmål. Vi arrangerer også åpne kurs i livsmestring i samarbeid med eksterne fagfolk. 

Kontaktperson: Alf Edvin Hovda, mob. 932 49 325

Nettverk:

Stiftelsen har en breid kontaktflate innen samfunns- og næringsliv i regionen og landsdelen. 

Den er samlokalisert med Brukerhuset for Helse Fonna-regionen og ivaretar sekretariatfunksjonen for de brukerforeningene som har tilhørighet her. 

Brukerhuset har regelmessige kontaktmøter med Brukerutvalget for Helse Fonnaregionen.

Vedtekter

Stiftelsens formål er å informere og samle inn ressurser til rehabilitering, forskning, kompetansebygging, dels ved å finansiere og gjennomføre tiltak i egen regi eller ved å samarbeide med relevante kunnskapsmiljøer og brukerorganisasjoner.

 

Stiftelsens vedtekter er nå under teknisk justering og vil bli lagt ut i sin helhet når de er godkjent i Stiftelsestilsynet. 


Partnerskap

Stiftelsen har fokus på folkehelse og velferdspolitikk i bred forstand og trenger flere sponsorer og samarbeidspartnere. 

Ta kontakt med Terje Emil Johannessen, mob. 901 89 020.

Gaver

Stiftelsen er takknemlig for alle små og store bidrag til vår virksomhet. Mange har bidratt opp gjennom årene og gjort det mulig for stiftelsen bl.a. å hjelpe Revmatismesykehuset i Haugesund med viktige investeringsmidler i en krevende fase. Nå etablerer stiftelsen også sitt eget forskningsfond som skal bidra til å understøtte forskningsinnsatsen og kunnskaps- utviklingen på brukernes premisser i årene som kommer.

 

Ta kontakt med Terje Emil Johannessen, mob. 901 89 020.


bottom of page