top of page

Velkommen til spennende foredrag og debatter!

Folkets Gave har programmet for den 13. Rehabiliterings- og helsekonferansen klart.

GLEDER SEG: Johannes Johannessen overtok i vår styrelederjobben i Stiftelsen Folkets Gave etter Tom Tvedt og gleder seg til å åpne den 13. Rehabiliterings- og helsekonferansen etter sommerferien. Han mener at programkomitéen har komponert et spennende og svært aktuelt innhold og håper på stor deltakelse fra hele Vestlandet.–Vi gleder oss til en frodig og spenstig debatt om norsk helse- og omsorgspolitikk, sier den

nye styrelederen i Stiftelsen Folkets Gave, Johannes Johannessen. Den 24. og 25. august

går den 13. Rehabiliterings- og helsekonferansen av stabelen i Haugesund og

programkomitéen og staben er godt i gang med de siste forberedelsene.


Brennaktuelt før lokalvalget

Den årlige rehabiliterings- og helsekonferansen i Haugesund har utviklet seg til å bli et viktig

møtested for helse- og omsorgspolitikere, ansatte i helse- og omsorgstjenestene i

sykehusene og kommunene samt hele spekteret av frivilligheten i pasient-, pårørende og

brukerorganisasjonene.

–Årets konferanse kjøres to uker før årets lokalvalg og vi legger opp til en skikkelig

gjennomgang og debatt om situasjonen i helse- og omsorgstjenestene. På en rekke områder står vi ansikt til ansikt med store utfordringer med behandlingskøer, store

bemanningsproblemer og svært variabel kvalitet i de lokale tjenestene. Prinsippet om

likeverdig behandling uavhengig av bosted når du trenger oppfølging etter sykehusopphold, stemmer ikke med virkeligheten, sier styreleder Johannessen. Etter tøffe år med pandemi og redusert sosialt liv, regner han med over 300 politikere, ansatte og tillitsvalgte i år vil møtes til to innholdsrike konferansedager i Maritim Hall.


Fokus på pasientforløpene i Helse Fonna

Den første konferansedagen setter søkelyset på nasjonal, regional og lokal helse- og

omsorgspolitikk tett på lokalvalget. Den andre konferansedagen er en nyskaping fordi den

har hovedfokus på det pågående arbeidet i helsefellesskapet som på fire sentrale områder

skal avdekke realitetene i dagens pasientforløp mellom sykehusene og de 16 kommunene i

Helse Fonna. –Vi får statusrapporter fra de fire arbeidsgruppene som er i sving og ser fram til å få på bordet en realistisk beskrivelse av pasient-virkeligheten og pårørende-utfordringer. Vi vet at det skorter på faglig kompetanse i mange kommuner, at det er mangler i psykiatrien og rusomsorgen og store utfordringer med en aldrende befolkning, sier Johannessen og legger til:

–Det unike med denne årlige konferansen i Haugesund er at det er frivilligheten som har

regien og som lager dagsordenen. Vi har skapt et møtested som hele Helse- og omsorgs-

Norge trenger for at hverdagsfolket skal føle at de blir tatt på alvor.

Verden sett fra kjøkkenbordet til fru Hansen på Tysnes etter at hun er kommet hjem ferdigbehandlet på sykehus og som trenger omfattende faglig hjelp for å komme i normal gjenge igjen, er vårt perspektiv – og vår misjon. Det er derfor vi er til og bryr oss, sier Johannessen. Han viser til utlagt program og de økonomiske fordelene med tidlig påmelding – og oppfordrer alle om å være raskt ute. www.rehabiliteringskonferansen.no

102 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page