top of page

Bruk oss! Støtt Oss!

Updated: Jan 26, 2021

Bruk oss! Støtt oss!
Da jeg sa ja til å gå på som styreleder for Stiftelsen Folkets Gave, var det fordi at jeg allerede som fylkesordfører for noen år siden så at dette folkelige initiativet hadde en misjon, en særdeles viktig rolle å spille i dagens norske velferdssamfunn. Etter fristillingen fra revmatismesaken, har stiftelsen blant annet gjennom de årlige rehabiliterings-konferansene brettet ut et bredt lerret der pasient- og brukerinteressene er satt på dagsordenen. Gjennom mange år har programkomitéen med stiftelsen i ryggen gjort en imponerende jobb som også er lagt merke til nasjonalt. Det er ikke tilfeldig at så vel statsminister som statsråder har valgt å bruke denne talerstolen for å markere nasjonale føringer i helse- og sosialpolitikken.


Rehabiliteringskonferansen vil etter Corona-pausen i 2020, bli gjenopptatt i 2021 – tett opp mot stortingsvalget. Ikke et øyeblikk er jeg i tvil om at den på nytt vil bli et spennende møtested både for fagfolk, for tillitsvalgte i pasient-, pårørende- og brukerorganisasjonene og for våre folkevalgte. Det pågående reformarbeidet i helsevesenet er et krevende løp for mange. Vi tilbyr en arena der gode motiver, dyp skepsis og fornuftige analyser kan strømme fritt. Det er vår viktige rolle, vår misjon.


Det nye styret i stiftelsen Folkets Gave har imidlertid ikke tenkt at det skal binde seg fast til denne ene masten. Vi har mye på hjertet og gjennomtenkte ekspansjonsplaner. For det første har vi bestemt oss for å opprette Forskningsfondet Folkets Helse. Med ståsted i de svære utfordringene Helse-Norge har i skeivforbruket av helsetjenester i befolkningen, ønsker vi å bygge opp et fond som skal bidra til forsterke brukerperspektivet i forskningen. Fondet skal også kunne gi såkornsmidler for å underbygge innovasjonstiltak i helse- og sosial-tjenestene både her på Vestlandet og i resten av landet. Deler av de innsamlede midlene skal også brukes på informasjonstiltak som kan spre kunnskap og erfaring til leg og lærd. Klarer vi å bygge opp Fondet Folkets Helse, vil det kunne bli til glede for mange.


Samtidig jobber styret systematisk langs to andre akser: I lengre tid har vi hatt en gruppe fagfolk i sving som har jobbet med potensialet som finnes innenfor området Sosialt Entreprenørskap. Arbeidsgruppen kaller seg «Ativo» og har flere mulige prosjekter på blokka. Vi mener at det er fullt mulig å få fram livskraftige prosjekter som kan trekke folk vekk fra sosialt utenforskap over i en aktiv tilværelse.


I tillegg kommer det faktum at vi har en solid erfaringsbase i vårt miljø som setter oss i stand til å levere kurs- og konferansetjenester av beste merke. Derfor vil vår kurs- og konferanseseksjon bli det tredje beinet stiftelsen skal stå på. Her vil det tas nye initiativ i tiden som kommer, gitt at Corona-restriksjonene ikke legger en demper på aktivitetslysten vår i for lang tid.


I det hele tatt er det et svært spennende landskap jeg nå har vandret inn i. I mange år har jeg hatt et solid ståsted i paraidretten og det engasjementet vil jeg fortsatt holde godt fast i. Som styreleder i Folkets Gave vil jeg kunne jobbe med slike utfordringer i et enda større og bredere format. Her er mye ugjort, mye som må skje om vimpelen Pasientens Helsetjeneste skal få et reellt innhold.


Gjennom den jobben som stiftelsen nå tar mål av seg til gjøre, håper jeg at alle gode samfunnskrefter, privat næringsliv inkludert, ser betydningen av vår misjon og bidrar etter evne til at vi får den økonomiske ryggraden vi trenger for å komme på offensiven som tung premissleverandør i det viktige folkehelsearbeidet.51 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page