top of page

Allerede litt varm i trøya!

Updated: Jan 26, 2021


Første september begynte jeg offisielt som daglig leder i Stiftelsen Folkets Gave. Da hadde jeg i to måneder forsøkt å danne meg et bilde av alle aktiviteter i Karmsundsgata 77, hilst på aktørene i Brukerhuset og vært i god dialog med mine nye arbeidsgivere i stiftelsens styre.


I og med at jeg fikk denne sakte inngangen gjennom sommeren, ble det ingen brå oppvåkning den 1. september. Men det er svært mye å ta tak i. Både Brukerhuset og stiftelsen står overfor store utfordringer både finansielt og aktivitetsmessig – med Corona-pandemien som et konstant hodebry. Rehabiliteringskonferansen 2020 ble avlyst, mange andre aktiviteter fryst ned i påvente av mer normale tider.


I september og så langt i oktober har jeg sammen med styret brukt en god del tid på å få til en bærekraftig struktur på aktivitetene i stiftelsen. Vedtektene våre var modne for en revisjon og fornying. Denne prosessen er nå godt i gang. Samtidig har vi lagt fram rammeverket for det nye Forskningsfondet Folkets Helse, innpasset Ativo i organisasjonen som verktøy for vår satsing på sosialt entreprenørskap samt organisert Kurs- og konferanse-virksomheten i en egen seksjon. Stiftelsen Folkets Gave skal altså framstå med tre klart definerte satsingsområder. I tiden som kommer skal vi jobbe intenst med å utforme prosjekter og ta initiativ som skal understøtte dem. Skal vi lykkes, vil det kreve en kollektiv innsats både av styret og av gode venner i våre omgivelser.


Om det er én ting jeg har klart for meg, er at alt vi holder på med i 2. etasje i Worum-bygget er uhyre viktig om pasient-, pårørende- og brukermiljøet skal sikre seg nødvendig innflytelse på hvordan helseforetaket og kommunene bruker sine helse- og omsorgsressurser. Omgitt av velorganiserte profesjonsmiljøer med tunge fotavtrykk i den offentlige pengebruken, må det være mulig å rydde oss tilstrekkelig plass til å vokse og utvikle oss ut fra. Det pågående reformarbeidet i primær- og sekundærhelsetjenestene er en formidabel utfordring for oss alle. For stiftelsen er det viktig å ha et overordnet blikk på det som skjer. Gjennom våre aktiviteter skal vi bidra til å sette en offentlig dagsorden som er preget av pasientenes, brukernes og folkets premisser. Jeg gleder meg.


Alf Edvin Hovda har i en usikker tid gjort en formidabel innsats med å holde stiftelsens verdier i hevd samtidig som han har vært en hovedmotor i etableringen av Brukerhuset for Helse Fonna-regionen. Uten hans ekstraordinære, personlige innsats over lang tid, ville jeg ikke hatt en stafettpinne å overta. Det er i dyp respekt for hans verdier og ideelle engasjement at jeg sa ja til å gå inn som daglig leder i stiftelsen. Vi to har god dialog med hverandre og jeg er meget glad for at han blir med videre på laget.


Samtidig er det viktig å minne alle som leser dette om at ingen av oss har heltidsstillinger. Vi har også andre gjøremål og har derfor også – inntil videre – våre begrensninger. Når det er sagt, legger jeg gjerne til at jeg ser det som et privilegium å få lov til å jobbe for stiftelsen og for Brukerhuset. Jeg er godt inne i en normal pensjonistalder, men har fortsatt mye å bidra med. Jeg skal gi dere det beste av alt jeg har lært og erfart.


63 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page