top of page

Stiftelsen tilført ny energi.

Updated: Nov 10, 2020Stiftelsen Folkets Gave har fått ny styreleder og ny daglig leder og er i ferd med å rigge seg til for nye satsinger til beste for folkehelsen. Her ser du arbeidsgjengen som skal videreføre og -utvikle virksomheten. Tom Tvedt (nr 3 fra v.) er ny styreleder, mens Heidi Kolstø (i front) fortsetter i styret som nestleder. Øvrige styremedlemmer er Johan Sørensen (nr 2 fra v.), Harald Lothe (bak treet), Johannes Johannessen (bakerst), Inger Karin Larsen og helt til høyre Alf Anvedsen. Terje Emil Johannessen (helt til v.) tiltrådte som daglig leder den 1. september, mens Alf Edvin Hovda (nr 2 fra h.) fortsetter som konsulent og rådgiver. Tre varamedlemmer i styret var ikke til stede da bildet ble tatt. Det er Øyvind Bårdsen, Åge Gjøsæter og Doris Gundersen.

77 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page